Kdu lomu spl atslgvrdi?

  • Datums

Kdu lomu spl atslgvrdi?

Nepiecieamba atslgvrdiem ir t, lai citi cilvki vartu internet atrast Jsu mjas lapu.

Check-it.online ir rks lai paldztu Jums sekot ldz savu atslgvrdu darbbai.

Paos pamatos, ierakstot kaut ko Google mekltj, Google apskata savos plauktos un izvelk visas mjas lapas kuras satur to, kas tika ierakstts mekltja lodzi.

Piemram: Ierakstu ‘ziemas riepas’. Google samekl visas lapas kuras satur vrdus ‘ziemas’, ‘riepas’ un frzi ‘ziemas riepas’. Un rezulttus pasniedz ierastaj sarakst.

Ttad, tiek pardtas ts lapas kuras satur mekltos vrdus un NETIEK pardtas lapas kuras nesatur tos vrdus vai frzi. Tas ir SEO (Search Engine Optimization) pamatu pamats.

Bet vai ir tik vienkri? Protams ka n. Jo Google ir jizvlas secba kur pardt rezulttus. Kur riepu serviss bs pirmais? Varbt kds lielveikals kur ar prdod riepas?

 

Ja teksts lap garant pardanos Google, t ir tr matemtika.

Bet pozcija kur lapa pards, ir SEO mksla. Kur pirmais? Kur otr, tre utt. lappuss?

Atslgvrds ir tas vrds vai frze ar ko mekltjs js mekl. Ja Js prdodiet riepas, un mjas lap rakstt ‘prdodam riepas’, tad kaut kur rezulttos js ierindosieties.

Ja gribat palielint savas mjas lapas apmekltju skaitu, tad Jums ir kaut drusku jpiestrd pie atslgas vrdiem.

Vispirms, ir jsaprot kur tad ierindojaties. Ir jiet uz Google un jieraksta savus atslgas vrdus, un jatrod kur rezulttu lappus pards Jsu lapa. Un t, katram savam atslgvrdam. Piemram: ‘riepas’, tad ‘ziemas riepas’, tad riepu serviss’, utt, utt.

Ja neesat pirmaj lpp., tad noteikti ir kaut ko jdara lietas lab. Ko dart?
Pirmkrt, vrds var atkrtoties. Piemram:

Ms prdodam riepas. Ms montjam riepas. Mums krjum ir daudzas riepas.

Vrds pards 3x, nevis 1x. Tas jau ir labk. Rezultts ies uz augu. Protams, jatceras nebraukt no viena grvja otr. Ja rakstsiet: riepas, riepas, riepas, riepas, – tas dos pretjo efektu. Google ieliks lapu melnaj sarakst un t nepardsies nekur. Tekstam jbt tdam ko cilvks var rti last.


Sadaas nosaukumam ar ir nozme. Ja sadaa saucas RIEPAS, un atverot to, vispirms ir virsraksts: ‘Msu riepu klsts’, kuram tad seko teksts kur atkrtojas vrds riepas – Ts jau ir relas SEO darbbas. Sadaas nosaukumam ir lielka vrtba nek parastam tekstam. Virsrakstam ir mazka vrtba nek sadaas nosaukumam, bet lielka nek parastam tekstam. Vrdam lapas skum ir lielka vrtba nek vrdam lapas beigs. Ir ar citas vietas kur ielikt atslgvrdus. Tie saucs META TAGS. Par to citreiz. Galvenais ir tas, ka sav mjas lap varat daudz kur izpausties ar atslgas vrdiem, lai Jsu lapa iegtu labkas pozcijas mekltja rezulttos.

Kad tdas darbbas ir veiktas, atkal jskata kdi ir rezultti.

Protams, Jums nebs tikai viens atslgvrds, Jums bs vairki tdi. Tam paam riepu servisam, atslgvrdi vartu bt: riepas, ziemas riepas, vasaras riepas, vis-sezonas riepas, radzes, riepu remonts, diski, riepu montana, jaunas riepas, lietotas riepas, utt utt.

Bet kuram ir laika katru dienu sekot ldz saviem atslgvrdiem?

Jaunais pakalpojums – www.check-it.online  katru dienu samekls jsu atslgvrdus un piefikss rezulttus. Js jebkur laik varsiet tabul apskatt k jsu atslgvrdiem veicas. K bija pagjuo nedu? K ir tagad? Katru reizi kad kaut kas satur tiek maints, ir vrts skatt ldz kas notiek ar atslgvrdiem. Vai pozcijas iet uz augu, uz leju, vai nemains.

Sav Check-IT.online konta vadbas panel Js varsiet maint un papildint atslgas vrdus un skatt rezulttus pa dadiem laika posmiem.

Check-IT.online sistma ar skata daas citas lietas: pirmkrt, vai Jsu mjas lapa atveras k paredzts. Ja ts darbba kaut kda iemesla d ir traucta, Js uzreiz saemsiet ziu e-past par to.

Google ar liek uzsvaru uz to lai katrai lapai btu SSL sertifikts. Check-IT.online sistma ar to prbauda, un parda kad iztek Jsu sertifikts. Ja nav derga sertifikta, ar tas tiek pardts.

Nu jau vairkus gadus likumdoana nosaka ka katrai mjas lapai ir jsatur datu aizsardzbas politika. Ja tas netiek darts, var tikt piemrots sods. Check-IT.online sistma prbauda vai Jsu lapai ir redzama datu aizsardzbas informcija.

Check-IT.online pakalpojumu varat izmint vienu nedu par tikai €1.00. Pc tam, maksa ir €15 mnes, par 5 atslgvrdu monitoringu. Pieraksties uz izminjumu jau odien! Jo trk sksi, jo trk tiksi pie rezulttiem.

www.check-it.online

Dalies ar o rakstu: